Undervisningsforløb

FRA IDE TIL PRODUKT

Skaberiets skoleforløb bygger på børns læring ud fra kreative værksteder, materialer og faciliteter inden for forskellige kunstneriske udtryksformer.

Skaberiet samarbejder med professionelle kunstnere, iværksættere og det etablerede erhvervsliv, når der skal laves prototyper og forretningsmodeller.

Hvert forløb er bygget op omkring 3 undervisningsfaser med et tilrettelagt indhold, som børnene har mulighed for at følge. Et forløb indeholder fx workshops, opgaver, foredrag, øvelser og arbejde alene eller i grupper med hjælp fra Skaberiets undervisere, netværk, gæsteundervisere, det etablerede erhvervslivet eller andre af Skaberiets samarbejdspartnere.

KONCEPTER

Alle Skaberiets koncepter er bygget op omkring børns læring ud fra kunstneriske værksteder, materialer og faciliteter inden for forskellige kunstneriske udtryksformer.

Vi samarbejder med professionelle kunstnere, iværksættere og det etablerede erhvervsliv, når vi laver prototyper og forretningsmodeller.

DE TRE SØJLER

Alle Skaberiets koncepter arbejder udfra 3 søjler:

IVÆRKSÆTTERI

Børnenes rene kreativitet og umiddelbare output omformes til salgbare produkter sammen med børnene.
Iværksætter-tankegangen bliver indlejret i børnenes mindset som en tilgang til livet, hvor fejl er en naturlig del af processen.
Når man er trænet i at realisere sine idéer, kan man en dag skabe i større skala til glæde for både sig selv og andre.

 

KUNST OG KREATIVITET

Kunst og kreativitet levendegør mennesker. Vi benytter kunstneriske processer som træningsbane, for at styrke fundamentet for andre aktiviteter såsom:
  • Det engagerede foredrag 
  • Den succesfulde virksomhed
  • Den gennemtænkte idé
Alt dette står direkte på evnen til at mestre kunstneriske processer.

 

DNA


Alle mennesker bliver født med et unikt talent.
Det er derfor, vi tidligt identificerer børnenes kerne, deres essens, og dermed giver dem mulighed for at kultivere det, de virkelig brænder for, resten af livet.

DE TRE UNDERVISNINGSFASER

OPDAG

Her udforsker børnene et område. Der sættes strøm til deres naturlige skaberkraft:”Hvad fanger min naturlige nysgerrighed, og hvordan vil jeg allerhelst sætte den i spil?” 
I denne fase er alt muligt og intet forkert.

SKAB

Idéerne omformes til produkter. En ydelse, en app, et maleri, en film – skabernes idéer kan tage alle retninger.
Børnene kan også blive stillet en opgave af en kommune eller lokal virksomhed, der har en udfordring, de ønsker 
børnenes bud på.

IVÆRKSÆT

Børnene finder ud af, hvad der skal ske med deres produkt. Er det klar til produktion, er det klar til salg, og er der nogen købere? Afhængig af hvor børnene er i processen, sættes de i forbindelse med relevante samarbejdspartnere. 
Således lærer de at samskabe.

Sammen skræddersyr vi et forløb, der passer til netop din klasse, dit hold etc. Kontakt os på info@skaberiet.nu for at lave en aftale.