Om Skaberiet

Om Skaberiet 

SKABERIET ER EN DEL AF NOGET STØRRE
Skaberiet drives af Center for Kunst og Iværksætteri.
Hos Center for Kunst og Iværksætteri arbejder vi for at udvikle det unikke i os som mennesker og individer. Det er i det unikke, at vi finder det ekstraordinære – de nye perspektiver, de nye løsninger og de nye handlemønstre.
Skaberiet er sammen med de andre enheder i Center for Kunst og Iværksætteri med til at skabe en verden af mennesker, der kan udfolde deres unikke potentialer.

DE TRE SØJLER

Alle Skaberiets koncepter arbejder ud fra 3 søjler:
IVÆRKSÆTTERI
Børnenes rene kreativitet og umiddelbare output omformes til salgbare produkter sammen med børnene.
Iværksætter-tankegangen bliver indlejret i børnenes mindset som en tilgang til livet, hvor fejl er en naturlig del af processen.
Når man er trænet i at realisere sine idéer, kan man en dag skabe i større skala til glæde for både sig selv og andre.
KUNST OG KREATIVITET
Kunst og kreativitet levendegør mennesker. Vi benytter kunstneriske processer som træningsbane, for at styrke fundamentet for andre aktiviteter såsom:
  • Det engagerede foredrag 
  • Den succesfulde virksomhed
  • Den gennemtænkte idé
Alt dette står direkte på evnen til at mestre kunstneriske processer.

DNA
Alle mennesker bliver født med et unikt talent.
Det er derfor, vi tidligt identificerer børnenes kerne, deres essens, og dermed giver dem mulighed for at kultivere det, de virkelig brænder for, resten af livet.

DE TRE UNDERVISNINGSFASER

OPDAG
Her udforsker børnene et område. Der sættes strøm til deres naturlige skaberkraft:
”Hvad fanger min naturlige nysgerrighed, og hvordan vil jeg allerhelst sætte den i spil?” 
I denne fase er alt muligt og intet forkert.
SKAB
Idéerne omformes til produkter. En ydelse, en app, et maleri, en film – skabernes idéer kan tage alle retninger.
Børnene kan også blive stillet en opgave af en kommune eller lokal virksomhed, der har en udfordring, de ønsker 
børnenes bud på.
IVÆRKSÆT
Børnene finder ud af, hvad der skal ske med deres produkt. Er det klar til produktion, er det klar til salg, og er der nogen købere? Afhængig af hvor børnene er i processen, sættes de i forbindelse med relevante samarbejdspartnere. 
Således lærer de at samskabe.